Mapy

Mapa inženýrských sítí

odkaz na mapový projekt Územně analytických podkladů Městského úřadu Jičín

https://gis.mujicin.cz/gis/Mapa/UAP?ctr=-664941+-1012236&lod=5&lrs=UAP_Inzenyrske_site:1

Údaje v mapě ÚAP jsou pouze informativní. Vpřípadě ověření správnosti údajů je potřeba se vždy obrátit na poskytovatele dat