Obec Dřevěnice

Místní názvy

Místní názvy

Bělidlo: Menší rybník v těsném sousedství Hlízy. Svůj název dostal od tkalců, kteří v jeho vodě bělili sukno.

Bydžákova obec: Místo, kde se za obchodem rozcházely dvě cesty – jedna vedla ke zvoničce a druhá ke Čtyřaďáku.

Čihadla: Jsou tam, kde ze státní silnice směrem na Novou Paku kousek za Špicí uhýbá do lesa kamenito-hlinitá cesta.

Čtyřaďák: Kdysi tu vedla od prodejny nahoru do kopce původní hlavní cesta z obce (směr kolem Štovíčkových a Kobrlových se bagroval až mnohem později). Lemovaly ji čtyři řady vzrostlých švestek.

Na Barcalovsku: Při pravém okraji cesty z Dolánek ke Špici.

Na Base: Místo ležícípodél horní cesty vedoucí nad chatami a nad Ulrychovou skálou. Bývalo zde políčko, které mělo na pohled tvar poloviny klasické basy.

Na Budách: Část obce, k níž míří cesta naproti bývalé škole. Původně se nazývala Na Boudách – podle hospodáře Boudy, který zde žil od roku 1653.

Na Račanech: Místo zhruba v oblasti dnešního kempu. V ohybu potoka zde stály dva domky a v jednom bydlel porybný. V minulosti zde bývaly rybí sádky a také žila spousta raků.

Na staré chmelnici: Bývalé císařské chmelnice, z nichž se vyrábělo pivo v Kumburském pivovaru, sahaly západně od dnešního domu rodiny Albrechtovy až k silnici Radim-Úlibice a jižně do části obce zvané V lázních.

Na proutku: Místo ležící na konci Dřevěnice vedle odbočky na Radim. Svůj název dostalo podle tvaru uzoučkého pole.

Páleník a Klusačka: Dříve louky, dnes pole začínající za bývalým Podborovským mlýnem a ležící v prostoru lemovaném silnicí Radim-Úlibice a státní silnice. V těchto místech se uvažovalo o výstavbě velké vodní nádrže.

Podborovský mlýn: Stával v místě č. p. 20 a z Dřevěnického potoka k němu vedl náhon. Posledními majiteli byli Bachtíkovi, kteří ho propachtovávali zájemcům. V 19. století obklopoval okolí mlýna rašelinový močál, který zasahoval až k hlavní silnici. V roce 1813 v něm našlo smrt při tažení mnoho ruských vojáků.

U obrázku: Svatý obrázek byl od nepaměti zavěšen na mohutném smrku v lese na rozcestí staré spojovací cesty vedoucí přes Buda na Stav.

U kamene: Obdélníkový pomník s vytesanou koňskou podkovou, připomínající pověst o zahynuvším mnichovi jedoucím z valdických Kartouz do Nové Paky, leží při staré spojovací cestě na Stav.

U panské skály: Skála u rybníka, v níž se v minulosti lámal pískovec pro výstavbu v pivovaru.

U tří smrků: Tři ztepilé smrky kdysi stávaly u Adamovy usedlosti na počátku úvozu z Dolánek k lesu.

Varhánka: Na pravé straně silnice Radim-Úlibice směrem k vodárenské nádrži.

Vinopalna: Dnes se zde nachází hasičská zbrojnice a byty – dříve se zde však pálila kořalka.

V Cikánech: Na křižovatce silnic vedoucích z Dřevěnice do Studeňan a z Radimi do Úlibic.

V Hoděšovách: Za odbočkou ze státní silnice na Stav – kdysi zde bývala obec zvaná Chodišovy, případně Hoděšovy či Chotěšovy.

V kbelíku: Místo v lese na konci Dolánek, kde se nachází studánka, z níž vytéká potůček protékající touto bývalou osadou.

V lázních: Část ležící nedaleko výjezdu z obce při silnici vedoucí od bývalého pivovaru ke státní silnici. Původně zde stála panská cihelna, v níž se pálily cihly ještě počátkem 20. století. Po jejím zrušení zde vznikly dělnické byty.

V Mrchovítkách: Dříve bývaly při silnici z Radimi do Úlibic louky. Tato se nacházela těsně pod remízkem.

Dnes je: 27.04.2018

Svátek slaví: Jaroslav

Aktuality

Dřevěňáček č. 88
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2018
více
Závěrečný účet 2017
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2018
více
Dřevěňáček č. 87
více
Uzavírka silnice Studeňany - Valdice
Od 2.4.2018 do 24.6.2018 bude uzavřena silnice III/2861 v úseku Studeňany - Valdice z důvodu rekonstrukce. Objízdná trasa povede přes Radim - Soběraz - Valdice.
více
Záměr prodeje pozemků
více
Dřevěňáček č. 86
více
Změna územního plánu č.1
více
Záměr prodeje pozemků
více
Výpočty ceny pro vodné a stočné
více
Mapa silniční sítě v Královéhradeckém kraji
více

Kronika obce Dřevěnice 1894-1939
více

Anketa

Mělo by být ve Dřevěnici víceúčelové hřiště s umělým povrchem?

Ano
odpověď Ano (78%)
78%
Ne
odpověď Ne (22%)
22%
Ziveobce.cz