Archív úřední desky

Kalkulace cen pro vodné a stočné 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevenice-porovnani-mze-2023.pdf 241.7 Kb

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Jičín - daň z nemovitostí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-fu.pdf 66.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-10.4.2024.docx 28.7 Kb

Návrh závěrečného účtu 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122023.pdf 142 Kb
navrhzu2023.pdf 118.4 Kb
priloha122023.pdf 121.9 Kb
rozvaha122023.pdf 110.6 Kb
vykaz-zisku122023.pdf 106.5 Kb
zprava-o-vysledku-hospodareni-2023.pdf 424.7 Kb
zu2023.pdf 136.3 Kb

Záměr koupě pozemku KN 31/6

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-koupe-pozemku-31-6.doc 245.8 Kb

Záměr prodeje automobilové cisterny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-automobilove-cisterny.doc 246.3 Kb

Záměr prodeje pozemku KN 723/10

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-723-10.doc 246.3 Kb

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KHK - výjimka ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-vlk-40101-12.3.2024-podpis.pdf 851 Kb
verejna-vyhlaska-k-oop-vlk-40101-13..3.2024-podpis.pdf 136.7 Kb

Veřejná vyhláška - D35 obchvat Úlibic

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-d-35.pdf 11447.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva únor 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-unor-2024625863688.docx 28.9 Kb

Obchvat Úlibic

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obchvat-ulibice.pdf 485.8 Kb
vv-oznameni-zahajeni-rizeni-obchvat-ulibice.pdf 485.8 Kb
vv-posouzeni-vliv-na-zp.pdf 318 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva leden 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-17.1.2024.docx 28.4 Kb

Veřejná vyhláška KÚKHK

Povolení výjimky ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat problematické jedince vlka obecného

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1287486580-2-navrh-opatreni-obecne-povahy-vlk-2023-1-.pdf 212.3 Kb
verejna-vyhlaska-k-navrhu-oop-vlk-40101-18.12.2023.pdf 122.9 Kb

Návrh rozpočtu obce Dřevěnice na rok 2024

https://monitor.statnipokladna.cz/

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2024.xlsx 11.3 Kb

Návrh střednědobého výhledu obce Dřevěnice na období 2025 - 2027

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-strednedobeho-vyhledu-2025-2027.doc 30.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.11.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-27.11.2023.docx 28.7 Kb

Záměr koupě pozemku KN 194/14

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-koupe-pozemku-194-14-1-.doc 248.3 Kb

Návrh rozpočtu SO Brada

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2024.pdf 2159.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-8.11.2023.docx 28.6 Kb

Povolení kácení dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fol.docx 26.3 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-18.9.2023.docx 28.3 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-30.8.2023.docx 28.4 Kb

Záměr prodeje pozemků KN 1284/2 v KÚ Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-1284-2.doc 246.3 Kb

Záměr prodeje pozemků KN 725/9 a KN 725/10 v KÚ Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-725-9-drevenice-2-665496988.doc 247.3 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zvanka-28.6.2023.docx 0.2 Kb

Svazek obcí Brada - Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023 + Závěrečný účet 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctoveho-opatreni-c.2-2023.pdf 48.8 Kb
zaverecny-ucet-za-rok-2022-k-vyveseni-vc.zpravy.pdf 2655 Kb

Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevenice-porovnani-mze-2022.pdf 221.9 Kb

Návrh závěrečného účtu 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122022.pdf 162.7 Kb
navrh-zu-2022.pdf 124 Kb
priloha122022.pdf 122.1 Kb
rozvaha122022.pdf 111.6 Kb
vykaz-zisku-122022.pdf 107.4 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-za-rok-2022.pdf 421.8 Kb
zu2022.pdf 124 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-priloha-zadost-o-zverejneni-obcim-khk.pdf 164.9 Kb

Vyhláška FÚ Jičín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-fu.pdf 67.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-3.5.2023.docx 28.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-12.4.2023.docx 28.6 Kb

Povolení kácení dřevin na pozemku KN 51/1 v KÚ Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-stromy-51-1.docx 25.6 Kb

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nedostatecne-identifikovani-vlastnici-2022.pdf 775.9 Kb
vlastnici-drevenice-1-.xlsx 2787.7 Kb

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-k-rozhodnuti-prehledna-situace-c.1.pdf 3992.8 Kb
rozhodnuti-o-zmene-uzemniho-rozhodnuti-o-umisteni-stavby-d35-ulibice-obchvat-.pdf 271.4 Kb

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na silnici I/16 v místě křižovatky silnic I/16 a II/501 „Na Špici"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1137015429-1-situace.pdf 961 Kb
stanoveni-mistni-up-na-sil.-i-16-drevenice-kriz.-na-spici-1-.pdf 173.4 Kb

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva MS Jahodnice z.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-vh.pdf 498.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva leden 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-18.1.2023.docx 27.6 Kb

Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
telefonni-cislo-pro-prijem-zadosti-o-hlasovani-do-zvlastni-prenosne-volebni-schranky.pdf 94.5 Kb

Rozpočet 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-obce-na-rok-2023.xlsx 11.3 Kb

Nařízení k zamezení šíření ptačí chřipky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradna-veterinarni-opatreni-narizeni-svs-aviarni-influenza.pdf 477 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.12.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-14.12.2022.docx 27.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.11.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-30.11.2022414522773.docx 27.8 Kb

Úprava dopravního značení na Špici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1104677927-1-situace-3-.pdf 961 Kb
stanoveni-pup-na-sil.-i-16-drevenice-kriz.-silnic-i-16-a-ii-501-na-spici-2-.pdf 130.3 Kb

Návrh rozpočtu na rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin092022.pdf 158.8 Kb
navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2023.xlsx 11.3 Kb

Povolení kácení stromů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-stromy-hriste-20-ks-briz-1.docx 23.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-listopad-2022-1-1.docx 27.5 Kb

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zahajeni-rizeni-zmeny-ur-d35-muk-ulibice.pdf 203.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva říjen 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-rijen-2022.docx 28.9 Kb

Výsledky voleb do Senátu parlamentu ČR 2. kolo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-senatu-2.-kolo-2022.doc 28.7 Kb

Výsledky voleb do senátu 1. kolo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-senatu-1.-kolo-2022.doc 30.7 Kb

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-zastupitelstvo-2022.doc 30.7 Kb

Přechodná úprava provozu na silnici v úseku od křižovatky silnice I/16 a III/2861

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-pup-na-sil.-i-16-radim-drevenice-obj.-trasa-prodlouzeni.pdf 146.9 Kb

Povolení kácení dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povoleni-kaceni-drevin-ve-sportovnim-arealu.pdf 144.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva září 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zari-2022.docx 28.8 Kb

informace o místě konání voleb a počet okrsků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-dobe-a-miste-konani-voleb-obec-senat.docx 12.9 Kb

Stanovení minimálního počtu členů komise

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-ovk.docx 12.2 Kb

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1056712216-1-verejna-vyhlaska-a5.pdf 121.6 Kb

Závěrečný účet 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122021286119846.pdf 151.6 Kb
priloha122021810464277.pdf 122.2 Kb
rozvaha122021642101423.pdf 111.9 Kb
scan-zprava-audit159166154.pdf 677.8 Kb
vykaz-zisku-122021375645054.pdf 107.3 Kb
zu2021.pdf 139.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-cerven-2022.docx 28.8 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1034140980-0-1657-rozhodnuti-1-.pdf 214 Kb
priloha-1034140980-1-priloha-situace-sirsich-vztahu-prodlouzeni-ur-2-.pdf 5331.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-kveten-2022.doc 244.7 Kb

Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevenice-porovnani-mze-2021-vak.pdf 222.2 Kb

Návrh závěrečného účtu 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122021.pdf 151.6 Kb
navrhzu2021.pdf 121.5 Kb
priloha122021.pdf 122.2 Kb
rozvaha122021.pdf 111.9 Kb
scan-zprava-audit.pdf 677.8 Kb
vykaz-zisku-122021.pdf 107.3 Kb

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-fu-ke-zverejneni.pdf 66.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-duben-2022.docx 28.5 Kb

Návrh "Zprávy o uplatňování ÚP Dřevěnice 2016 – 2020"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zpravy-o-uplatnovani-up-drevenice-2016-2020.pdf 201.5 Kb
verejna-vyhlaska-projednani-navrhu-zpravy-o-uplatnovani-up-drevenice-2020.pdf 152.1 Kb

Vyhláška - Trvalá místní úprava dopravního značení obcí Těšín, Soběraz, Lháň, Radim a Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-omezeni-tranzitu.pdf 644.1 Kb

Záměr koupě pozemku KN 1333/2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-odkoupeni-pozemku-kn-1333-2.docx 26.7 Kb

Záměr prodeje pozemku KN 804/8

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodej-pozemku-kn-804-8.docx 26.8 Kb

Záměr směny pozemků KN 804/2 za KN st. 1/3

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smena-pozemku-kn-804-2-a-kn-st.-1-3.docx 27.4 Kb

Povolení kácení 1 ks borovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povoleni-kaceni-drevin-1-ks-borovice-parcela-kn-274.docx 28.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-brezen-2022.docx 28.4 Kb

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení. D35

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1657-oznameni-zahajeni-rizeni-prodlouzeni-platnosti-ur-obchvat-ulibice.pdf 206.6 Kb

Oznámení zahájení řízení prodloužení platnosti ÚR-obchvat Úlibice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zahajeni-rizeni-prodlouzeni-platnosti-ur-obchvat-ulibice-2-.pdf 206.6 Kb

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vydani-zmeny-c.-2-up-drevenice.pdf 165.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva únor 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-unor-2022.docx 28.3 Kb

Povolení kácení dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povoleni-kaceni-drevin-3-ks-na-parcele-kn-1317-1-.docx 27.3 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva leden 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-leden-2022.docx 28.4 Kb

Rozpočet obce Dřevěnice na rok 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-obce-na-rok-2022.xlsx 11.2 Kb

Návrh rozpočtu obce Dřevěnice na rok 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin102021.pdf 149.7 Kb
navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2022.xlsx 11.6 Kb

Změna územního plánu č. 2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
up-drevenice-uz-po-zmene-c.-2-12-2021.pdf 1069.7 Kb
up-zmena-c.-2.pdf 395.1 Kb
uz-po-z2-up-drevenice-hlv.pdf 2070 Kb
uz-po-z2-up-drevenice-kov.pdf 2713.4 Kb
uz-po-z2-up-drevenice-vps.pdf 578.3 Kb
uz-po-z2-up-drevenice-zcu.pdf 847.8 Kb

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradna-veterinarni-opatreni-narizeni-svs-aviarni-influenza-k-22.11.21-1-.pdf 482 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-1.12.2021-1-.odt 18.8 Kb

Návrh rozpočtu obce Dřevěnice na rok 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin102021319266561.pdf 149.7 Kb
navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2022249146388.xlsx 11.6 Kb

Návrh středněhobého výhledu obce Dřevěnice 2023 - 2025

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-strednedoby-vyhled-2023-2025.doc 30.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-10.11.2021.odt 18.9 Kb

Záměr pronájmu bytu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pronajmu-bytu180391506.docx 23.6 Kb

Kácení dřevin u rybníku Hlíza

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povoleni-kaceni-drevin-u-rybnika-hliza-na-parcele-kn-1300.docx 28.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva říjen 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-rijen-2021.docx 28.6 Kb

Návrh Změny č. 2 ÚP Dřevěnice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oz2-kov-drevenice.pdf 942.5 Kb
oz2-zpf-drevenice.pdf 627.1 Kb
up-drevenice-z2-vyznaceni-zmen-06-2021.pdf 869.4 Kb
verejna-vyhlaska-opakovane-verejne-projednani-n-zmeny-2-up-drevenice.pdf 137.1 Kb
z2-hlv-drevenice584633090.pdf 402.6 Kb
z2-up-drevenice-ovp-06-2021.pdf 850 Kb
z2-vps-drevenice.pdf 345.9 Kb
z2-zcu-drevenice.pdf 325.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 6.9.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-6.9.2021.doc 244.7 Kb

Záměr prodeje pozemků KN 277/4 a 277/5

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-parcel-277-4-a-277-5.docx 27.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastpitelstva červenec 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-cervenec-2021.docx 56 Kb

Závěrečný účet 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122020721590172.pdf 153 Kb
navrhzu2020419829051.pdf 121.7 Kb
priloha122020404005132.pdf 122.4 Kb
rozvaha122020162238318.pdf 111.6 Kb
vykaz-zisku122020717761998.pdf 107.4 Kb
zprava-o-vysledku-audit993570371.pdf 485.7 Kb
zu2020579317759.pdf 139.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-cerven-2021.docx 28.4 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-905562123-1-verejna-vyhlaska-priloha2-1-.pdf 136.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-kveten-2021.docx 27.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-duben-2021.docx 28.5 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-890928218-1-verejna-vyhlaska-priloha-zadost-o-zverejneni-obcim-khk.pdf 131.8 Kb

Veřejná vyhláška - stavební povolení silnice III/2864 a III/2861 Těšín I/16 křižovatka Na Špici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-stavebni-povoleni-tesin-spice.pdf 1756 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-brezen-2021.docx 28.2 Kb

Silnice I/35 Turnov - Úlibice - veřejné projednání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
silnice-i-35-turnov-ulibice-verejne-projednani.pdf 237.8 Kb

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scitani-letak.pdf 459.3 Kb

Povolení kácení dřevin u rybníka Hlíza

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povoleni-kaceni-drevin-u-rybnika-hliza-ii.docx 27.4 Kb
povoleni-kaceni-drevin-u-rybnika-hliza208988826.docx 29.3 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-10.2.2021-1-.odt 18.7 Kb

návrh stanovení dopravního značení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevenicenavrhdoznacenikrizovatkymkaiii2861obecdrevenice-1-.pdf 838.6 Kb

Vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení silnice III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - Špice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-silnice.pdf 616.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-leden-2021.docx 28.1 Kb

pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-prosinec-2020442282617.docx 56.2 Kb

Návrh rozpočtu 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin102020.pdf 151.7 Kb
navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2021.xlsx 11 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-11.11.2020.odt 19 Kb

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-priloha-khk.pdf 144.6 Kb

Povolení kácení dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-borovice-1-ks-modrin-2-ks-1-.docx 27.8 Kb

Povolení kácení dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-borovice-1-ks-1-.docx 27.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva říjen 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-rijen-2020.docx 28.2 Kb

Výsledky voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-zastup.-kraje-2020.doc 27.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. září 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zari-2020.docx 28.2 Kb

bezúplatný převod pozemku p.č. 742/7

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-chodnik-lazenska-ulice.docx 17.9 Kb

Pozvánka zastupitelstvo srpen 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-5.8.2020.odt 18.8 Kb

Povolení kácení stromů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-stromu-z-duvodu-vystavby-cesty-hc1b-a-hc5.pdf 77.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-cerven-2020.docx 27.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-kveten-2020.doc 244.2 Kb

Veřejná vyhláška k územnímu plánu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-n-zmeny-2-up-drevenice-vp-s55b.pdf 209.9 Kb
zmena-c.2-up-drevenice-2020-01521193554.pdf 3104.9 Kb

Návrh závěrečného účtu 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122019.pdf 142.7 Kb
navrhzu2019.odt 39.9 Kb
priloha122019.pdf 113.3 Kb
rozvaha122019.pdf 102.9 Kb
scan-zprava-audit-2019.pdf 3124 Kb
vykazzisku122019.pdf 98.8 Kb
zu2019.pdf 131.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-duben-2020961065400.doc 244.2 Kb

Porovnání vodného a stočného Dřevěnice - Radim

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
porovnani-vodne-stocne-drevenice-radim.pdf 386.4 Kb
porovnani-vodne-stocne-drevenice.pdf 402.7 Kb

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy týkající se lesů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-770087928-3-17110-2020-mze-16212.pdf 265.5 Kb

Oznámení o zrušení veřejného projednání Návrhu Změny č. 2 ÚP Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-zruseni-vp-navrhu-zm-2-up-drevenice.pdf 310.6 Kb

Vyhláška - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-opatreni-ob.-povahy-ochranne-pasmo-vodniho-zdroje-1-.pdf 1051.3 Kb

Změna územního plánu obce Dřevěnice č. 2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-projenani-navrhu-zmeny-2-up-drevenice-s55b.pdf 200.1 Kb
z2-hlv-drevenice.pdf 389.4 Kb
zmena-c.2-up-drevenice-2020-01.pdf 3104.9 Kb

Povolení kácení stromů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-1-ks-brizy-obecni-pozemek.docx 27.4 Kb
kaceni-1-ks-brizy.docx 27.4 Kb
kaceni-2-ks-briz.docx 27.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.2.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-unor-2020324525075.doc 37.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva leden 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-leden-2020.docx 24.6 Kb

Rozpočet obce na rok 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-obce-na-rok-2020.xlsx 11 Kb

Povolení kácení dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-1-ks-jasan-1.docx 26.9 Kb

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-prosinec-2019154955348-1-1-.doc 244.7 Kb

Kácení 2 ks jasanů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-2-ks-jasanu.docx 26.8 Kb

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

http://monitor.statnipokladna.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2020.xlsx 11 Kb

Reklamační řád vodovodu a kanalizace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevenice-reklamacni-rad.docx 19.8 Kb
drevenice-tab.-fin.-prostr.-obnovy-vak.2019.xls 56.3 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-obce-6.11.2019.docx 26.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 2. říjen 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-rijen-2019.docx 27.7 Kb

Povolení kácení 6 ks bříz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-6-ks-stromu-briza659929426.docx 26.4 Kb

výzva k podání nabídky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-nabidky-2-.docx 32.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11.9.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-zari-2019.docx 24.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červenec 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-24.7..2019.odt 18.9 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-687655342-1-verejna-vyhlaska-priloha-zadost-o-zverejneni-obcim-khk-1-.pdf 122.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26.6.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-26.6.2019-1.odt 18.9 Kb

Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2019-2983.pdf 205.5 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-679079343-1-verejna-vyhlaska-obce-1-.pdf 111.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-cerven-2019.doc 244.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-kveten-2019.docx 27.8 Kb

Porovnání cen pro vodné a stočné

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan-porovnani-cen-pro-vodne-a-stocne.pdf 1889.1 Kb

Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2019-1571.pdf 211.5 Kb

Návrh závěrečného účtu 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122018.pdf 149.8 Kb
navrh-zu2018.odt 69.9 Kb
priloha122018.pdf 117.4 Kb
rozvaha122018.pdf 108.3 Kb
vykazzisku122018.pdf 103.9 Kb
zprava-audit-2018.pdf 4407.2 Kb

Protokol o kontrole MV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan-protokol-o-kontrole-mv.pdf 9206.9 Kb

Rozhodnutí povolení kácení stromů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan-rozhodnuti-kaceni-krkonosska-realitni.pdf 319.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-brezen-2019.doc 37.4 Kb

Změna územního plánu č. 1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prilohy-a-mapa.pdf 6622.2 Kb
verejna-vyhlaska-oznameni-o-konani-verejneho-projednani-navrhu-zmeny-c-1-up-drevenice.pdf 161.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25. února 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-unor-2-2019.doc 244.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva únor 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-unor-2019.doc 243.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva leden 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-16.1.2019.odt 18.7 Kb

Rozpočet obce na rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-na-rok-2019-v.xlsx 29.5 Kb

Pasport místních komunikací - oznámení o zahájení řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-zahajeni-rizeni-pmk.docx 25.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-prosinec-2018.doc 244.2 Kb

Záměr koupě pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-koupe-pozemku-1196-5.doc 245.8 Kb
zamer-koupe-pozemku-kn-1196-6-a-kn-1219-5-696018754.doc 245.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.11.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-28.11.2018.odt 18.8 Kb

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kraj-verejna-vyhlaska-priloha-1-.pdf 120 Kb

Návrh rozpočtu obce Dřevěnice 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2019-1-.xlsx 29.5 Kb

Střednědobý výhled 2019 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strednedoby-vyhled-drevenice-2019-2022.doc 30.2 Kb

Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2018-4945.pdf 66.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-7.11.2018.odt 18.7 Kb

Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-strednedobneho-vyhled-drevenice-2019-2022194937940.doc 30.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 24.10.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-24.10.2018.docx 25.9 Kb

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dřevěnice včetně ankety

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-ankety.doc 15.9 Kb
vysledky-voleb-zastupitelstvo-2018.doc 26.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva říjen 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-rijen-2018.docx 27.7 Kb

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-1-rozvoj-khk.pdf 116.9 Kb

Pozvánka zastupitelstvo září 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-obce-5.9.2018.docx 26.1 Kb

Záměr odkoupení pozemku KN 1285/2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-odkoupeni-pozemku-od-tj-sokol-drevenice-.doc 245.8 Kb

Záměr prodeje pozemků KN 88/3 a KN 88/1 ve Dřevěnici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-2-pozemku-v-drevenici-.doc 245.8 Kb

Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozbory-vody.pdf 26.5 Kb

Záměr prodeje pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-c.-54-2018-1-.pdf 251.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva srpen 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-srpen-2018.docx 24.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4.7.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-4.7.2018.docx 26.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.6.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-27.6.2018.odt 18.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.5.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-30.5.2018.odt 18.6 Kb

Cesta HC 5 - veřejná vyhláška dopravní značení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevenicedzpolnicestahc5statnipozemkovyuradjicin-1-.pdf 722.8 Kb

výpočet ceny pro vodné a stočné

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drevenice-vyuct.-17.radim.xlsx 20.1 Kb
drevenice-vyuct.-17.xlsx 20.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-2.5.2018.odt 18.8 Kb

Návrh závěrečného účtu 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122017.pdf 140.1 Kb
navrhzu2017.odt 67 Kb
priloha122017-1-.pdf 123.5 Kb
priloha122017.pdf 123.5 Kb
rozvaha122017.pdf 103 Kb
scan-audit-2017.pdf 3438.1 Kb
vykaz-zisku122017.pdf 98.7 Kb
zu2017.pdf 130 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-duben-2018.doc 244.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstvo březen 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-14.3.2018.docx 24 Kb

Záměr prodeje pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-stavebnich-pozemku.doc 245.8 Kb

Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2018-258.pdf 26.4 Kb

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-zverejneni-vv-zpravaa3-priloha-vv.pdf 86.7 Kb

Změna územního plánu č.1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oz1-up-drevenice-kov.pdf 2533.7 Kb
oz1-up-drevenice-zpf.pdf 838.7 Kb
verejna-vyhlaska-oznameni-o-vystaveni-navrhu-zmeny-c-1-up-drevenice.pdf 111.3 Kb
z1-up-drevenice-hlv.pdf 761 Kb
z1-up-drevenice-pro-sj-01-2018.pdf 655.4 Kb
z1-up-drevenice-zcu.pdf 580.6 Kb

Záměr prodeje pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku.doc 245.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva únor 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-unor-2018.doc 243.7 Kb

Výsledky voleb prezidenta České republiky 2. kolo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-prezident-2.kolo.doc 25.6 Kb

Výsledky volby prezidenta České republiky 1. kolo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-prezident-1.kolo.doc 26.6 Kb

Rozhodnutí - pasport místních komunikací

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-pasport-mistnich-komunikaci.pdf 62.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce leden 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-10.1.2018.docx 27 Kb

Rozpočet obce Dřevěnice na rok 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2018-1-.xlsx 29.6 Kb

Oznámení o zahájení řízení pasport místních komunikací

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pasport-mistnich-komunikaci-predlozeni.docx 23.4 Kb

Rozpočtový výhled 2019-2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctovy-vyhled-2019-2021.docx 13.9 Kb

Záměr prodeje pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku540150620.docx 23 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-prosinec-2017.docx 27.9 Kb

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu.pdf 189.3 Kb

Návrh rozpočtu obce Dřevěnice na rok 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-102017.pdf 6873.8 Kb
navrh-rozpoctu-2018-2-.xlsx 29.6 Kb

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Nařízení vlastníkům lesů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mze-16212-opatreni-obecne-povahy.pdf 280.8 Kb

Návrh rozpočtového výhledu 2019-2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctoveho-vyhledu-2019-2021.docx 14 Kb

Záměr prodeje pozemku KN 1282

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-kn-1282.docx 22.6 Kb

Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2017-4951.pdf 31.8 Kb

Vyhláška - Návrh zadání územního plánu obce Lužany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-luzany.pdf 767.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-listopad-2017.docx 24.4 Kb

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-ps-2017.doc 31.7 Kb

Povolení ke kácení dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-1-ks-jasanu.docx 26.9 Kb
kaceni-1-ks-smrk-6-ks-jasanu.docx 27.1 Kb
kaceni-2-ks-orechu-6-ks-jasanu.docx 27.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva říjen 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-rijen-2017.docx 27.8 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-kh-kraje.pdf 42.8 Kb

Záměr pronájmu rybníka Hlíza

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pronajmu-rybnika-hliza.docx 21.7 Kb

pozvánka na zasedání zastupitelstva září 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zari-2017.docx 27.7 Kb

Rozbory vody


Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2017-3750.pdf 31.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva srpen 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-16.8.2017.docx 27 Kb

Protokol o zkoušce vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2017-2905.pdf 31.8 Kb

pozvánka na zasedání zastupitelstva 28. června 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-obce-28.6.2017.odt 18.4 Kb

Závěrečný účet Svazku obcí Brada 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zudso2016.pdf 12527.3 Kb

Záměr směny pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-alimpex.pdf 94.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-cerven-2017.docx 27.3 Kb

Pozvánka květen 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-kveten-2017.docx 27.3 Kb

Protokol o zkoušce vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
protokol-o-zkousce-vody.pdf 31.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-duben-2017.docx 27.1 Kb

Výpočty ceny pro vodné a stočné

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
porovnani-vypoctu-cen-vodne-stocne.pdf 2303.7 Kb

Návrh závěrečného účtu 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122016636007969.pdf 142.1 Kb
priloha122016494888213.pdf 123.4 Kb
rozvaha122016855020143.pdf 103.2 Kb
vykazzisku122016858951669.pdf 99 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2016307046431.pdf 2731.8 Kb
zu2016751752972.pdf 111.4 Kb

Návrh závěrečného účtu 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122016.pdf 142.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-brezen-2017.docx 27.1 Kb

Záměr prodeje pozemků KN 1198/2 a KN 1198/3

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku.pdf 209.7 Kb

Neznámí vlastníci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
neznami-vlastnici847600218.xlsx 9.9 Kb

Český statistický úřad - šetření v domácnostech

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
setreni-v-domacnostech.pdf 409.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva únor 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-unor-2017.docx 27 Kb

Vyhláška č. 1/2017 o volném pohybu psů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-o-volnem-pohybu-psu.odt 21.6 Kb

Návrh územního plánu Úlibice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvani-k-verejnemu-projednani-navrhu-up-ulibice-a-vyhodnoceni-jeho-vlivu-na-uru-s-52-sz.pdf 864.5 Kb
verejna-vyhlaska-oznameni-o-konani-verejneho-projednani-navrhu-up-ulibice-s52.pdf 712.2 Kb

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vykonu-topografickych-praci.pdf 635.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva leden 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-18.1.2017.odt 17 Kb

Mimoúrovňová křižovatka Úlibice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
situacni-vykres-muk-tg2u7x-.pdf 3873.6 Kb
verejna-vyhlaska-mimourovnova-krizovatka-ulibice.pdf 1115 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-prosinec-2016.odt 23.6 Kb

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2017.xlsx 23.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad_2 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-listopad-2-2016.docx 18.9 Kb

Veřejná vyhláška nového návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-noveho-navrhu-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje.pdf 1188 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9.11.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-9.11.2016.doc 227.3 Kb

EET

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tz-podnikatele-vyzvednete-si-sve-autentizacni-udaje.doc 92.7 Kb

Rozbor vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozbor-voda.pdf 31.8 Kb

Výsledky 2. kola voleb do Senátu


Výsledky 2. kola voleb do Senátu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-senatu-2.-kolo-2016.doc 25.6 Kb

Výsledky voleb 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-senatu-1.-kolo-2016.doc 26.6 Kb
vysledky-voleb-do-zastup.-kraje-2016.doc 28.7 Kb

Povolení kácení 2 ks jasanů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-stromu-2-ks-jasanu889913449.docx 27.9 Kb

Přechodná úprava provozu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-prechodna-uprava-provozu.pdf 111.5 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.10.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-5.10.2016.odt 19.2 Kb

Zpráva Královéhradeckého kraje


Zpráva Královéhradeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kraj.pdf 684.4 Kb

D 35 Úlibice - obchvat - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obchvat-397257116-0-2014-30167-1-.pdf 662.6 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva srpen 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-srpen-2016.docx 18.7 Kb

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - přechodné dopravní značení 12.-14.8.2016

Vzhledem ke konání Volejbalové Dřevěnice a Motopárty Dřevěnice v termínu 12.8.2016 do 14.8.2016 bude v obci omezen provoz. Silnice od Špice bude uzavřena a provoz bude povolen pouze dopravní obsluze a ve zbytku obce bude provoz omezen na rychlost 30 km/h. Vyhlášku o omezení provozu najdete v příloze. Děkujeme za pochopení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-dopravni-omezeni-volejbal-drevenice-motoparty.pdf 736 Kb

Záměr směny pozemků na Tužíně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-pozemku-tuzin999886107.doc 242.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29. června 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo.docx 23.5 Kb

Záměr prodeje pozemku KN 413/3

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-413-3-drevenice.doc 243.7 Kb

Záměr prodeje pozemku PK 146/2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-146-2-drevenice.doc 243.2 Kb

Vyhláška MŽP - rozšíření PLASTOMA

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plastoma-376827889-0-verejna-vyhlaska-drevenice.pdf 262 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-cerven-2016.docx 23.3 Kb

Rozbory vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p2016-1896.pdf 55.2 Kb

Zahájení zjišťovacího řízení - Rozšíření Plastoma Dřevěnice

Samotné oznámení záměru rozšíření lisovny plastů Plastoma Dřevěnice je k nahlédnutí na Obecním úřadě Dřevěnice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zjistovaci-rizeni-rozsireni-vyroby-plastoma.pdf 311.8 Kb

Závěr zjišťovacího řízení silnice I/35 Turnov - Úlibice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaver-zjistovaciho-rizeni-silnice-i-35-turnov-ulibice.pdf 436 Kb

Kalkulace vodného a stočného za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ceny-vodne-a-stocne-2015.pdf 1068.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-kveten-2016.docx 22.6 Kb

Kácení 1 ks smrku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-stromu-1-ks-smrku.docx 25.2 Kb

Záměr směny pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-pozemku-tuzin.doc 242.7 Kb

Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Úz. plánu obce Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-schvaleni-zpravy-o-uplatnovani-up-drevenice.pdf 23.8 Kb
zprava-o-uplatnovani-up-drevenice-za-obdobi-2011-2015.pdf 1257.3 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-duben-2016.docx 22.7 Kb

Záměr směny pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-pozemku-1350.pdf 99 Kb

Závěrečný účet za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin122015.pdf 87.7 Kb
priloha122015.pdf 129.9 Kb
rozvaha122015.pdf 108.7 Kb
vykazzisku122015.pdf 103.4 Kb
zprava-audit-2015.pdf 2206 Kb
zu2015.pdf 110.8 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-16.3.2016.docx 22.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-brezen-1-2016.doc 244.7 Kb

Záměr pronájmu pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pronajmu-zemedelskych-pozemku-obce.doc 34.8 Kb

Zastupitelstvo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-24.2.2016.docx 23 Kb

Zhájení jednoduchých pozemkových úprav


Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního plánu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zpravy-o-upl-up-drevenice-za-obdobi-2011-2015.pdf 938.8 Kb
verejna-vyhlaska-projednani-n-ufffd-ufffdvrhu-zpravy-o-uplatnovani-up-drevenice.pdf 667.1 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva leden 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo-leden-2016.doc 241.2 Kb

Rozbor vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozbor-vody-listopad-2015.pdf 27.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-prosinec-2015.docx 23 Kb

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2016.xlsx 29 Kb

Rozpočtový výhled 2017-2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctovy-vyhled-2017-2018.doc 28.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.11.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-18.11.2015872382036.doc 244.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-4.11.2015.doc 244.7 Kb

Záměr koupě pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-koupe-pozemku-kn-15o1.doc 241.2 Kb

Záměr směny pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-pozemku.doc 243.7 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva říjen 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-rijen-2015.docx 23 Kb

Kácení stromů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kaceni-2520stromu-25202-2520ks-2520o-25c5-2599ech-25c5-25af.docx 25.8 Kb

Neznámí vlastníci - výzva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
neznami-vlastnici-vyzva.pdf 120.7 Kb

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva září 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zari-2015.docx 22.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva srpen 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-srpen-2015.docx 22.9 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červenec 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-cervenec-2015.docx 22.4 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva červen 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zastupitelstvo.doc 35.8 Kb

Záměr prodeje pozemků KN 148/5 a KN 148/1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-kn-148-5-a-148-1.doc 244.2 Kb

Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zastupitelstvo-7.5.2015.doc 242.2 Kb

Vyúčtování položek pro stočné 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skmbt-22315052812110.pdf 2549.2 Kb

Výzva k podání nabídek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost