Smlouvy

Smlouva o dílo na cestu HC1a

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
178255-6932613.pdf 3658.9 Kb
dodatek-ke-smlouve-hc-10.pdf 144.2 Kb

Smlouva o dílo na víceúčelovou budovu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-rekonstrukce-viceucelove-budovy.pdf 4783.1 Kb

Smlouva o dílo na stavbu cesty HC 10

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-na-vystavbu-hc-10.pdf 5771.5 Kb

Smlouva o dílo na rekonstrukci místní komunikace ve Dřevěnici na parcelách KN 725/1 Smlouva o dílo Rekonstrukce povrchu místní komunikace v KÚ Dřevěnice na parcelách KN 782/1 725/1 a 148/6

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-rekonstrukce-povrchu-mistni-komunikace-v-ku-drevenice-na-parcelach-kn-782-1-725-1-a-148-6.pdf 8328.7 Kb

Rekonstrukce povrchu místní komunikace ležící na části p.č. 723/1 v obci Dřevěnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-na-rekonstrukci-povrchu-mistni-komunikace-lezici-na-pozemku-p.c.-723-1-v-obci-drevenice.pdf 409.8 Kb

Smlouva na výměnu osvětlení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-na-vymenu-osvetleni.pdf 652.1 Kb

Smlouva na opravu křížku v Dolánkách

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mmr-smlouva-o-dilo-sklenar.pdf 209.2 Kb

Smlouva na opravu cesty v Dolánkách

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-colas.pdf 2574.4 Kb

Smlouva na dotaci z KHK na výstavbu vodojemu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-vodojem.pdf 249.2 Kb

Smlouva o zajištění servisních prací kanalizace a ČOV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-zajisteni-servisnich-praci-na-kanalizaci-a-cov-drevenice-5.2.2014.pdf 66.2 Kb

Kupní smlouva vodovod Dřevěnice - Radim

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-radim-vodojem.pdf 38.8 Kb

Mandátní smlouva obec Dřevěnice a TDI Ing. Myška

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-tdi-vodojem.pdf 100.3 Kb

Smlouva o dílo - kanalizační přípojky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-pripojky.pdf 2582.5 Kb

Dohoda o poskytnutí dotace na opravu sakrálních památek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dohoda-szif-kaplicka-krizek.pdf 4770.3 Kb

Smlouva na výstavbu kanalizace a ČOV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-kanalizace.pdf 9777.6 Kb