Obec Dřevěnice

Místní názvy

Místní názvy

Bělidlo: Menší rybník v těsném sousedství Hlízy. Svůj název dostal od tkalců, kteří v jeho vodě bělili sukno.

Bydžákova obec: Místo, kde se za obchodem rozcházely dvě cesty – jedna vedla ke zvoničce a druhá ke Čtyřaďáku.

Čihadla: Jsou tam, kde ze státní silnice směrem na Novou Paku kousek za Špicí uhýbá do lesa kamenito-hlinitá cesta.

Čtyřaďák: Kdysi tu vedla od prodejny nahoru do kopce původní hlavní cesta z obce (směr kolem Štovíčkových a Kobrlových se bagroval až mnohem později). Lemovaly ji čtyři řady vzrostlých švestek.

Na Barcalovsku: Při pravém okraji cesty z Dolánek ke Špici.

Na Base: Místo ležícípodél horní cesty vedoucí nad chatami a nad Ulrychovou skálou. Bývalo zde políčko, které mělo na pohled tvar poloviny klasické basy.

Na Budách: Část obce, k níž míří cesta naproti bývalé škole. Původně se nazývala Na Boudách – podle hospodáře Boudy, který zde žil od roku 1653.

Na Račanech: Místo zhruba v oblasti dnešního kempu. V ohybu potoka zde stály dva domky a v jednom bydlel porybný. V minulosti zde bývaly rybí sádky a také žila spousta raků.

Na staré chmelnici: Bývalé císařské chmelnice, z nichž se vyrábělo pivo v Kumburském pivovaru, sahaly západně od dnešního domu rodiny Albrechtovy až k silnici Radim-Úlibice a jižně do části obce zvané V lázních.

Na proutku: Místo ležící na konci Dřevěnice vedle odbočky na Radim. Svůj název dostalo podle tvaru uzoučkého pole.

Páleník a Klusačka: Dříve louky, dnes pole začínající za bývalým Podborovským mlýnem a ležící v prostoru lemovaném silnicí Radim-Úlibice a státní silnice. V těchto místech se uvažovalo o výstavbě velké vodní nádrže.

Podborovský mlýn: Stával v místě č. p. 20 a z Dřevěnického potoka k němu vedl náhon. Posledními majiteli byli Bachtíkovi, kteří ho propachtovávali zájemcům. V 19. století obklopoval okolí mlýna rašelinový močál, který zasahoval až k hlavní silnici. V roce 1813 v něm našlo smrt při tažení mnoho ruských vojáků.

U obrázku: Svatý obrázek byl od nepaměti zavěšen na mohutném smrku v lese na rozcestí staré spojovací cesty vedoucí přes Buda na Stav.

U kamene: Obdélníkový pomník s vytesanou koňskou podkovou, připomínající pověst o zahynuvším mnichovi jedoucím z valdických Kartouz do Nové Paky, leží při staré spojovací cestě na Stav.

U panské skály: Skála u rybníka, v níž se v minulosti lámal pískovec pro výstavbu v pivovaru.

U tří smrků: Tři ztepilé smrky kdysi stávaly u Adamovy usedlosti na počátku úvozu z Dolánek k lesu.

Varhánka: Na pravé straně silnice Radim-Úlibice směrem k vodárenské nádrži.

Vinopalna: Dnes se zde nachází hasičská zbrojnice a byty – dříve se zde však pálila kořalka.

V Cikánech: Na křižovatce silnic vedoucích z Dřevěnice do Studeňan a z Radimi do Úlibic.

V Hoděšovách: Za odbočkou ze státní silnice na Stav – kdysi zde bývala obec zvaná Chodišovy, případně Hoděšovy či Chotěšovy.

V kbelíku: Místo v lese na konci Dolánek, kde se nachází studánka, z níž vytéká potůček protékající touto bývalou osadou.

V lázních: Část ležící nedaleko výjezdu z obce při silnici vedoucí od bývalého pivovaru ke státní silnici. Původně zde stála panská cihelna, v níž se pálily cihly ještě počátkem 20. století. Po jejím zrušení zde vznikly dělnické byty.

V Mrchovítkách: Dříve bývaly při silnici z Radimi do Úlibic louky. Tato se nacházela těsně pod remízkem.

Dnes je: 19.07.2018

Svátek slaví: Čeněk

Aktuality

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4.7.2018
více
Dřevěňáček č. 89
více
Závěrečný účet SO Brada
více
Informace k volbám do zastupitelstva obce v říjnu 2018
více
Změna územního plánu č.1
více
Výpočty ceny pro vodné a stočné
více
Mapa silniční sítě v Královéhradeckém kraji
více

Kronika obce Dřevěnice 1894-1939
více

Anketa

Mělo by být ve Dřevěnici víceúčelové hřiště s umělým povrchem?

Ano
odpověď Ano (78%)
78%
Ne
odpověď Ne (22%)
22%
Ziveobce.cz