Úřední deska
bezúplatný převod pozemku p.č. 742/7
Rozbory vody
Závěrečný účet 2019
Rozpočet obce na rok 2020
Střednědobý výhled 2021 - 2023
Oznámení Svazku obcí Brada o povinně zveřejňovaných dokumentech
DSO Brada - Rozpočtové provizorium na rok 2020
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 4/2019, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Reklamační řád vodovodu a kanalizace
Změna územního plánu č. 1
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Závěrečný účet DSO Brada
Rozbory vody
Závěrečný účet 2018
Rozpočet DSO Brada
Návrh rozpočtu DSO Brada na rok 2019
Rozbory vody
Zrušení mimořádných klimatických podmínek
Rozbory vody
Mimořádné klimatické opatření
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Brada
Rozbory vody
Rozpočet svazku obcí Brada
Rozbory vody
Rozbory vody
Rozbory vody
Protokol o zkoušce vody
Závěrečný účet 2016
Ptačí chřipka
Elektronická evidence tžeb
Rozpočet obce na rok 2016
Neznámí vlastníci - výzva
MIMOŘÁDNÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY - UPOZORNĚNÍ
"Národní plán povodí Labe"
rozbor vody