Úřední deska
Výsledky voleb do Senátu parlamentu ČR 2. kolo
Výsledky voleb do senátu 1. kolo
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dřevěnice
Přechodná úprava provozu na silnici v úseku od křižovatky silnice I/16 a III/2861
Rozbory pitné vody
Zpráva o uplatňování ÚP Dřevěnice 2016 – 2020
Pozvánka na zastupitelstvo srpen 2022
Závěrečný účet 2021
Povolení uzavírky silnic III/2861 a III/2864
Rozbory vody
Střednědobý výhled obce Dřevěnice 2025
Rozpočet obce Dřevěnice na rok 2022
Protokol o zkoušce vody
Návrh závěrečného účtu 2020
Porovnání cen vodného a stočného
Rozbory vody
Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"
Volby 2020
Rozbory vody
Závěrečný účet 2019
Změna územního plánu č. 1