Úřední deska
Výsledky voleb do Sněmovny parlamentu ČR ve volebním okrsku Dřevěnice
Závěrečný účet 2020
Návrh závěrečného účtu 2020
Porovnání cen vodného a stočného
Rozpočet obce Dřevěnice na rok 2021
Rozbory vody
Nouzový stav
Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"
Volby 2020
Rozbory vody
Závěrečný účet 2019
Změna územního plánu č. 1