Úřední deska
Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2022
Návrh závěrečného účtu 2022
Spokojený domov
Zákaz vypalování trávy
Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Dřevěnice
Rozhodnutí povolení kácení dřevin
INFORMACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PTAČÍ CHŘIPCE - NAKAŽENÝ CHOV V KÚ ÚLIBICE
Nařízení k zamezení šíření ptačí chřipky
Rozbory vody
Zpráva o uplatňování ÚP Dřevěnice 2016 – 2020
Pozvánka na zastupitelstvo srpen 2022
Závěrečný účet 2021
Povolení uzavírky silnic III/2861 a III/2864
Rozbory vody
Střednědobý výhled obce Dřevěnice 2025
Protokol o zkoušce vody
Návrh závěrečného účtu 2020
Porovnání cen vodného a stočného
Rozbory vody
Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"
Volby 2020
Rozbory vody
Závěrečný účet 2019
Změna územního plánu č. 1