Úřední deska
Povolení uzavírky silnic III/2861 a III/2864
Rozbory vody
Závěrečný účet 2021
Střednědobý výhled obce Dřevěnice 2025
Rozpočet obce Dřevěnice na rok 2022
Protokol o zkoušce vody
Výsledky voleb do Sněmovny parlamentu ČR ve volebním okrsku Dřevěnice
Návrh závěrečného účtu 2020
Porovnání cen vodného a stočného
Rozbory vody
Nouzový stav
Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"
Volby 2020
Rozbory vody
Závěrečný účet 2019
Změna územního plánu č. 1