Úřední deska
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na silnici I/16 v místě křižovatky silnic I/16 a II/501 „Na Špici"
Rozhodnutí povolení kácení dřevin
Výsledky 2. kola volby prezidenta České republiky 2023 ve volebním okrsku Dřevěnice
Výsledky 1. kola volby prezidenta České republiky 2023 ve volebním okrsku Dřevěnice
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva MS Jahodnice z.s.
INFORMACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PTAČÍ CHŘIPCE - NAKAŽENÝ CHOV V KÚ ÚLIBICE
Nařízení k zamezení šíření ptačí chřipky
Rozbory vody
Rozbory pitné vody
Zpráva o uplatňování ÚP Dřevěnice 2016 – 2020
Pozvánka na zastupitelstvo srpen 2022
Závěrečný účet 2021
Povolení uzavírky silnic III/2861 a III/2864
Rozbory vody
Střednědobý výhled obce Dřevěnice 2025
Protokol o zkoušce vody
Návrh závěrečného účtu 2020
Porovnání cen vodného a stočného
Rozbory vody
Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"
Volby 2020
Rozbory vody
Závěrečný účet 2019
Změna územního plánu č. 1