Úřední deska
Pozvánka na zasedání zastupitelstva duben 2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Porovnání cen vodného a stočného
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Rozpočet obce Dřevěnice na rok 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva prosinec 2012
Rozbory vody
Nouzový stav
Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"
Volby 2020
Rozbory vody
Závěrečný účet 2019
Změna územního plánu č. 1