Aktuality

ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - zakrývání dýchacích cest osob na veřejnosti

Královéhradecký kraj z důvodu prevence před šířením koronaviru od středy od 12:00 nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály, a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostarnství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-hejtmana-c.-2-rousky.pdf 719.3 Kb

Doporučení pro osoby starší 70 let a nařízení starostům

Vláda ČR:

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. 

V případě jakýchkoliv problémů v souvislosti s omezeními po dobu trvání nouzového stavu, zejména při nákupu potravin, léků či poskytnutí veškerých možných informací týakjících se karantény kontaktujte telefonicky starostu Dušana Vrabce  (tel .č. 601395386), místostarostku Ludmilu Lukavcovou (tel. č.721231149) nebo Barboru Veberovou (tel. č. 721231094).

KORONAVIRUS - Informace Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-lidi-v-izolaci-ci-karantene.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Vážení spoluobčané,
vzhledem k aktuálnímu stavu se do odvolání ruší úřední hodiny obecního úřadu ve Dřevěnici. Veškerá komunikace bude vedena buď telefonicky, písemně nebo elektronicky. Platby provádějte prosím pouze převodem na bankovní účet obce. V nutných případech můžeme zajistit komunikaci s městským úřadem v Jičíně. Tato opatření jsou vedena s ohledem na minimalizaci rizika onemocnění koronavirem. Prosíme vás o respektování nařízení a ohleduplnost ke spoluobčanům.

Dušan Vrabec starosta

Volejbalová Dřevěnice

http://www.volejbalovadrevenice.cz

Dopis obce k objízdné trase

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
objizdka.docx 22.8 Kb