Historie pivovaru ve Dřevěnici

Historie pivovaru a sýrárny ve Dřevěnici

   Roku 1511 se stal majitelem Dřevěnice Jindřich Berka z Dubé, nejvyšší sudí Království českého, který nechal  v místě tvrze vybudovat pivovar. Za vlády Albrechta z Valdštejna nad Frýdlantským panstvím v letech 1621-1634 došlo k modernizaci pivovaru, byly postaveny nové sklepy. Pivovar měl i své chmelnice, 2 rybníky (Hlinovník a Klabzub). V pivovaře byl zaměstnán pivovarský mistr, 2 tovaryši, pomocník, bednář s pomocníkem a zahradník na chmelnice a hlídač násady.

    Za  Trauttmansdorffů (od r. 1710 do r. 1945) se vařilo v posledních letech v průměru 30.000 hl piva ročně.  Pivo se jmenovalo Kumburák, vařil se 18° tmavý Kumburák Export, 12° světlé, 10° světlé a tmavé a 9° světlé a tmavé pivo. Pivo  bývalo velmi dobré, neboť voda obsahovala puškvorec. V pivovaře byly velké ležácké sklepy, kam se ze spilky pouštělo pivo do ležáckých sudů přes celý dvůr. K chlazení se používal led ze dvou rybníků, který se ukládal do lednice.

Historie pivovaru ve Dřevěnici

Pivovar v zimě r. 1941

Historie pivovaru a sýrárny ve Dřevěnici

Pivovarští dělníci v r. 1903

    Roku 1945 Národní pozemkový fond zbylé pozemky Trauttmansdoffů zkonfiskoval, rozparceloval a pivovar s budovami přidělil roku 1948 mlékárenským závodům v Jičíně. Pivovar byl uzavřen, ač měl lepší podmínky pro své rozšíření a modernizaci a vařil i mnohem lepší pivo, než  pivovar v Nové Pace, jež je v provozu dodnes. Zájem na uzavření Kumburského pivovaru ve Dřevěnici měl i samotný pivovar v Nové Pace. O zachování pivovaru se jednalo i na tehdejším Ministerstvu potravinářského průmyslu.

Historie pivovaru a sýrárny ve Dřevěnici Historie pivovaru a sýrárny ve DřevěniciHistorie pivovaru a sýrárny ve DřevěniciHistorie pivovaru a sýrárny ve DřevěniciHistorie pivovaru a sýrárny ve DřevěniciHistorie pivovaru a sýrárny ve DřevěniciHistorie pivovaru a sýrárny ve DřevěniciHistorie pivovaru a sýrárny ve Dřevěnici

 

    V bývalém Kumburském pivovaru tekla tedy místo piva syrovátka, neboť mlékárenské závody Jičín začínají v jeho objektu s výrobou sýrů. V hospodářských budovách dvora, hlavně ve stodolách byly zřízeny provizorní líhně kuřat. Zakrátko převzaly tyto budovy drůbežářské závody z Jaroměře, rozdělily pivovarský dvůr a sklepy plotem, zmodernizovaly líhně a vybudovaly velkokapacitní výkrmny broilerů na bývalé panské zahradě za pivovarem. Dřevěnickou drůbežárnu v roce 1994 převzala  společnost MAVE z nedaleké Soběraze.

    V roce 1993 byl mlékárenský závod v Jičíně privatizován společně s provozy v Dřevěnici a Kruhu u Jilemnice pod názvem Krkonošská sýrárna a mlékárna Havlíček a Zelinka spol. s r.o. Kruh u Jilemnice a od roku 2000 pod názvem Krkonošské sýrárny a.s. Jičín. V roce 2001 koupila a.s. Krkonošské sýrárny společnost PML Protein.Mléko.Laktóza, a.s. Nový Bydžov pod značkou PROMIL, která dřevěnický závod zmodernizovala. V roce 2005 se majitelem Dřevěnické sýrárny stala společnost Alimpex a.s.. Postupem času však došlo k ukončení výroby. V současné době je v areálu velkosklad mléčných výrobků