Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška spádovost MŠ
Obecně závazná vyhláška spádovost ZŠ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 4/2019, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 4/2019, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 1/2017 o volném pobíhání psů
Obecně závazná vyhláška Obce Dřevěnice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území o
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice 1/2015
Obecně závazná vyhláška č.3/ 2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o zákazu stanování, nocování a rozdělávání ohňů na některých veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška č.2/ 2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za lázeňský pobyt
Vyhláška č.2/2012 o Místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška 4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity