Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství