Kam za kouskem historie?

Kam za kouskem historie?

SOCHA sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1705 a nachází se v centru obce v těsném sousedství objektu bývalého zemědělského družstva. Dvakrát byla zpustošena o pět obnovena.

 

Socha Panny Marie 

Raně barokní socha Panny Marie-Vítězné, která se původně vypínala na kopci nad vesnicí, pochází z roku 1626. Byla silně poškozena v roce 1986, zrestaurována a v roce 1988 umístěna pod zvoničku.

 

Socha sv. Václava

Socha sv. Václava byla vztyčena vedle silnice na Radim v roce 1735. Obsahuje nápis: „Svatý Václave, náš dobrý patrone, ochraňuj od zlého a mír popřej v žití svatého pokoje“. Byla třikrát poškozena a obnovena - v letech 1848, 1891 a 1929.

                                              

TVRZ DŘEVĚNICE

Volně stojící dvoupatrové stavení se sedlovou střechou postavené v období 1511-41 jako majetek nejvyššího sudího Království českého Jindřicha Berky z Dubé. Stávalo v areálu dvora, v němž páni z Dubé roku 1541 založili pivovar, později medovar a ke kterému patřila i sladovna, kovárna a mlýn. Pozdně gotická tvrz byla po roce 1588 upravena renesančně a později přeměněna na sýpku a sklad. Jedná se o obdélnou budovu s renesančním portálem, se zbytky psaníčkových sgrafit a se zazděným náhrobkem Jindřicha Berky z Dubé z roku 1541 na nároží. V základech za chladírnou je zazděn nápis, který obsahuje jména obou manželek Jindřicha Berky z Dubé: „Alena ze Šumberka“ a „Apražena“.

 

sladovna KUMBURSKÉHO pivovaru 

Západně od tvrze se nachází bývalá sladovna Kumburského pivovaru. Jde o mohutný objekt dvoutraktové hospodářské budovy s cihelným polopatrem, na níž je vyobrazen šternberský erb a nachází se dřevěný portál s letopočtem 1678.

 

SOCHA SVATÉ TROJICE

Socha Svaté Trojice stojí uprostřed vsi. Byla postavena z fundace Johanky Kudrové, která byla velice chudá a opuštěná, ale ve stáří zdědila po své sestře ve Vídni velké dědictví.

 

KAMENNÝ KŘÍŽ

Tento kamenný kříž byl postaven na rozcestí do Dolánek v roce 1862. Po silném poškození byl obnoven v roce 1891 a opraven v letech 1909 a 1928.

 

PAMÁTNÍK PADLÝM 1914-1918

Tento pomník se dnes nachází ve volejbalovém areálu. Obětem I. světové války 1914 – 1918 byl slavnostně instalován 4. září 1921. Tvůrcem pomníku je Josef Frýba z Vojic.