Úřední deska

Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"

Dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadu