Aktuality

Doporučení pro osoby starší 70 let a nařízení starostům

Vláda ČR:

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. 

V případě jakýchkoliv problémů v souvislosti s omezeními po dobu trvání nouzového stavu, zejména při nákupu potravin, léků či poskytnutí veškerých možných informací týakjících se karantény kontaktujte telefonicky starostu Dušana Vrabce  (tel .č. 601395386), místostarostku Ludmilu Lukavcovou (tel. č.721231149) nebo Barboru Veberovou (tel. č. 721231094).