Aktuality

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Vážení spoluobčané,
vzhledem k aktuálnímu stavu se do odvolání ruší úřední hodiny obecního úřadu ve Dřevěnici. Veškerá komunikace bude vedena buď telefonicky, písemně nebo elektronicky. Platby provádějte prosím pouze převodem na bankovní účet obce. V nutných případech můžeme zajistit komunikaci s městským úřadem v Jičíně. Tato opatření jsou vedena s ohledem na minimalizaci rizika onemocnění koronavirem. Prosíme vás o respektování nařízení a ohleduplnost ke spoluobčanům.

Dušan Vrabec starosta