Aktuality
Výsledky voleb do EP 2024 v obci Dřevěnice
více
Dřevěňáček únor 2024
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva prosinec 2023
více
Dřevěňáček prosinec 2023
více
Veřejná vyhláška KÚKHK
Povolení výjimky ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat problematické jedince vlka obecného
více
Návrh rozpočtu obce Dřevěnice na rok 2024
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.11.2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva listopad 2023
více
Varování před podvodnými SMS
více
Návrh rozpočtu SO Brada
více
Výzva ČEZ k vlastníkům a uživatelům pozemků k prořezání stromů
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva září 2023
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva srpen 2023
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Zápis zastupitelstva červen 2023
více
Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2022
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva květen 2023
více
Dřevěňáček březen 2023
více
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na silnici I/16 v místě křižovatky silnic I/16 a II/501 „Na Špici"
více
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva MS Jahodnice z.s.
více
INFORMACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PTAČÍ CHŘIPCE - NAKAŽENÝ CHOV V KÚ ÚLIBICE
více
Dřevěňáček leden 2023
více
Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
více
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT
více
Dřevěňáček prosinec 2022
více
Nařízení k zamezení šíření ptačí chřipky
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.12.2022
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.11.2022
více
Úprava dopravního značení na Špici
více
Povolení kácení stromů
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva listopad 2022
více
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice“
více
Výsledky voleb do Senátu parlamentu ČR 2. kolo
více
Výsledky voleb do senátu 1. kolo
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dřevěnice
více
Povolení kácení dřevin
více
Dřevěňáček září 2022
více
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
více
Dřevěňáček červenec 2022
více
Povolení uzavírky silnic III/2861 a III/2864
více
Dřevěňáček červen 2022
více
Vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení silnice III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - Špice
více
Změna územního plánu obce Dřevěnice č. 2
více

Jízdní řády
více
Kronika obce Dřevěnice 1894-1939
více